XXX

ปิด

บทความดีๆต้องแชร์ให้เพื่อน
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตู้เย็น, ตู้แช่

ตู้เย็นและตู้แช่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มให้สดใหม่ ตู้เย็นมักมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าตู้แช่ ตู้เย็นมักใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นต้องแช่แข็ง