XXX

ปิด

บทความดีๆต้องแชร์ให้เพื่อน
กล้องถ่ายรูป

กล้องวิดีโอ

ในปัจจุบันกล้องวิดีโอนั้นมีหลายหลายแบบ และการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอ, กล้องไลฟ์สด, กล้องถ่าย Vlog, กล้อง Webcam และที่สำคัญยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของ วีดีโอด้วย บทความนี้ช่วยให้คุณเลือกกล้องที่เหมาะกับคุณได้