XXX

ปิด

บทความดีๆต้องแชร์ให้เพื่อน
กิจกรรมกลางแจ้ง

เต๊นท์

เต๊นท์แคมปิ้งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักแรมกลางแจ้ง เต๊นท์แคมปิ้งมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ต้องการพักแรม สภาพอากาศ และระยะเวลาในการพัก ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภท หลายรูปแบบ หลายฟังก์ชั่น โดยแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่อนของแต่ละตัวไป ซึ่งจะมาเล่าให้ฟังในบทความนี้